Gdzie jesteś? Reklamacje i zwroty

NIKA BRA-FITING: Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1.     Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

2.     Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz

z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

3.   Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4.   Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5.    Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6.     Reklamacjom nie podlegają artykuły pończosznicze.


Zwrot bez podania przyczyny

1. Zgodnie z "Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, uszkodzony lub w żaden sposób użytkowany, jest czysty i bez zapachów (np. perfumy, kremy).

2. Zwrotom i wymianom nie podlegają artykuły pończosznicze.

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt lub za pobraniem. 

3. Po przyjęciu zwrotu bielizny (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) przekażemy Państwu pieniądze w ciągu 7 dni roboczych, chyba, że strony postanowią inaczej. Pieniądze zostają przekazane: 

a - na konto bankowe, którego numer należy dołączyć do wysyłanego towaru 

4. Bielizna, której zwrot/reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłana na koszt klienta. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki i odesłanie jej w otrzymanym opakowaniu kartonowym.

5. Opakowanie ozdobne jest usługą - nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu bądź wymiany bielizny, prosimy nie odsyłać opakowania ozdobnego.

6. W celu dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 1 należy:

a. Wypełnić „Formularz zwrotu towaru", który jest dołączany do każdej przesyłki. Jeśli formularz został niedołączony lub zagubiony, należy go wydrukować ze strony sklepu.

b. Odesłać towar wraz z wypełnionym „Formularzem zwrotu towaru" i oryginalnym paragonem fiskalnym na adres: NiKA Kamil Karwiński, ul. Plac Zamkowy 4/1, 49-306 BRZEG, z dopiskiem „zwrot"

c. w przypadku, gdy zamówieniu towarzyszyły jakiekolwiek „gratisy", należy je również zwrócić

7. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie i odesłać w otrzymanym opakowaniu kartonowym. 

8. Koszt odesłania towaru do NiKA Kamil Karwiński pokrywa Klient.

9. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.


Wymiany

1. W ciągu 14 dni od odebrania przesyłki Klient ma możliwość dokonania wymiany towaru. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, uszkodzony lub w żaden sposób użytkowany, czysty i bez zapachów (np. perfumy, dym papierosowy, kremy).

2. W celu dokonania wymiany, o którym mowa w ust. 1 należy:

a. Wypełnić „Formularz wymiany towaru", który został dołączony do przesyłki. jeśli formularz został niedołączony lub zagubiony, należy go wydrukować ze strony sklepu.

b. Odesłać towar wraz z wypełnionym „Formularzem wymiany towaru" i oryginalnym dowodem zakupu na adres NiKA Kamil Karwiński ul. Plac Zamkowy 4/1 49-306 Brzeg na swój koszt.

c. Pokryć ewentualną dopłatę, w przypadku wyboru droższych produktów na wymianę

3. Warunkiem pierwszej bezpłatnej wymiany jest wybór jako opcji dostawy - Poczty Polskiej lub InPost. Wówczas koszty przesyłki do klienta  ponosi NiKA Kamil Karwiński. Towar przesyłany jest do Klienta Pocztą Polską. Każda kolejna wymiana wiąże się z kosztami wynoszącymi 14,49 zł za przesyłkę, którą ponosi klient. 

4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie i odesłać w otrzymanym opakowaniu kartonowym.

5. Koszt odesłania towaru do NiKA Kamil Karwiński pokrywa Klient.

6. W przypadku powstania nadpłaty w wyniku wymiany nika-bra.pl dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki poprzez pozostawienie kwoty pieniężnej do dyspozycji Klienta.

7. Kwota, o której mowa w ust. 5 zgodnie z dyspozycją klienta na „Formularzu wymiany towaru" może zostać przelana na jego rachunek bankowy lub przekazana na poczet kolejnych zobowiązań (nowych zamówień). 

NEWSLETTER

Chcesz być na bierząco z nowościami w naszym sklepie? Zostaw swój adres e-mail poniżej a my powiadomimy Cię o nadchodzących promocjach.

Producenci